Fintrace

Kurumların finansal süreçlerinin yönetilmesini sağlar. Ürün aracılığı ile, kurumların yapmış oldukları tüm finansal işlemler gerçekleştirilir, çeşitli nakit akış raporları ile finansal projeksiyonlar alınması ve performans/karlılık takibi yapılabilmesiyle yönetimsel kararlara destek sağlanır. Ürün içerisinde yer alan simülasyon yapısıyla çeşitli senaryolar doğrultusunda ileriye yönelik öngörü ve projeksiyonlar alınabilmektedir. Ayrıca muhasebe, mutabakat, talimat gibi tüm finansal süreçlerin tek bir sistem üzerinden yürütülmesiyle, operasyonel ihtiyaçlar karşılanarak verimlilik sağlanır.