İş Süreçleri Geliştirme

Verimli bir Bilgi Teknolojisi alt yapısı iş ihtiyaçlarının doğru anlaşılması ve modellemenin buna göre yapılması ile oluşur. Günümüzde, geliştirilecek ürünün iş gereksinimleriyle bire bir örtüşmesinin yanı sıra, ürünün operasyonel maliyetleri düşürücü, iş süreçlerini iyileştirici şekilde tasarlanması oldukça önem taşımaktadır.

Servicium vermiş olduğu iş geliştirme hizmetiyle, ihtiyaç duyulan iş süreçlerinin anlaşılması gerekli durumlarda yeni iş süreçlerinin oluşturulmasını, kurumun diğer süreçleriyle entegrasyon sağlanmasını hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda kurumun verdiği hizmete katkı sağlayacak ve kurum stratejisini destekleyecek optimal iş modelinin ortaya çıkartılması amaçlanmaktadır. Servicium bu hizmeti ile salt teknoloji sağlayacı olmanın ötesine geçip, çözümün oluşturulmasında etkin bir takım oyuncusu olmaktadır.