Siber Güvenlik

Siber güvenlik, sistemleri, ağları ve veriyi siber ataklardan korumak için tasarlanmış teknolojiler, süreçler ve de kontrollerden oluşur. Etkili bir siber güvenlik, siber atak riskini azaltarak, sistemlerin, ağların ve teknolojilerin yetkisiz kişiler tarafından kötüye kullanılmasını engeller. Siber ataklardan korunmak kurumların itibar ve finansal kayıp yaşamamalarını sağlar. Doğru siber kontrollerin uygulandığından emin olmak için, Servicium müşterilerine ihtiyaçlarına göre aşağıda yer alan hizmetleri sağlamaktadır.

Siber Güvenlik ve Risk Değerlendirmesi (Cyber Security Risk Assessment)
  1. Siber güvenlik risklerinin belirlenmesi
  2. İç ve dış zaafiyetlerin kategorize edilmesi
  3. Zaafiyet etki analizi
  4. Risk gerçekleşme oranları
  5. Kurumlar içerisinde kullanılmak üzere kuruma özel siber güvenlik politikalarının hazırlanması

Siber Güvenlik İşletim Tasarımı  (Security Operations) Siber Güvenlik politikalarının uygulanması ve işletimi sırasında izlenecek yöntemler konusunda danışmanlık.

Kimlik ve Erişim Yönetim Politikalarının Tasarımı (Identity and Access Management) Kimlik yönetim politikalarının hazırlanması ve teknolojik altyapıların kurgulanması

Zaafiyet ve Sızma testleri (Vulnerability Assessment & Penetration Testing) Internete açık veya kurum içerisindeki bilgi teknolojileri sistemlerinin black-box, white-box ve gray-box sızma testlerinin yapılması ve raporlanması

Güvenli Yazılım Geliştirme Danışmanlığı (Software Development Security)
  • Güvenli yazılım geliştime yaşam döngüsü
  • Güvenli yazılım geliştirme teknikleri
  • Güvenli yazılım dağıtımı
  • Yazılım sürüm kontrolleri